poniedziałek, 24 stycznia 2011

Utbildning i Oxford

Lärande läge skiljer sig något från de mönster som antogs i kontinentala Europa. Företräde framför icke-obligatoriska föreläsningar seminarier, laboratorier och verkstäder. När det gäller humaniora och quasihumanistyczne, är en grundläggande form av uttryck en uppsats. Historiskt sett har undersökningar som i muntlig form. Till denna dag skall de belöningar korthet klarhet i tanken, skicklighet urval argument.